Een perfect genivelleerde wegfundering, conform met het lastenboek

Alle wegen leiden naar Rome, maar sommige zijn al beter aangelegd dan andere. Wegen bouwen komt immers met een aantal specifieke uitdagingen. Een slecht genivelleerde wegfundering is vaak niet conform met het lastenboek, wat kan leiden tot onnodige verspilling van kostbare materialen.

Schakel daarom een team van professionals in, om je wegfundering perfect te nivelleren. De wendbare en stabiele machine D37 is uitgerust met laser en taster, waarmee hij de materialen snel verwerkt en een perfect profiel voorziet voor jouw fundering.

De nivelleersmachines kunnen worden aangestuurd door GPS, totaalstation en laser.

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw project?

Vraag hier uw project aan.

Copyright © 2020 De Ceuster nv nv All rights reserved