Een professioneel aangelegd sportveld, in 4 stappen

We bouwen jouw sportveld aan de hand van nauwkeurige plannen en ontwerpen. Dit is hoe het proces verloopt:

STAP 1 Een eerste kennismaking

Iedere sportclub en ieder sportveld is anders. We nemen graag de tijd om jouw situatie en vereisten goed te begrijpen alvorens we beginnen te ontwerpen. We willen met andere woorden heel precies weten wat jouw verwachtingen zijn. We informeren daarbij ook naar de intensiteit waarmee het terrein gebruikt zal worden en naar het budget dat voorzien is voor de aanleg en het onderhoud. Tijdens dit eerste gesprek, maken we duidelijke afspraken en beslissen over een aanpak waar we samen achter staan.

STAP 2 De analyse

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een grondige diagnose ter plaatse, eventueel aangevuld met verder onderzoek in het laboratorium, is onmisbaar voor een goed eindresultaat.

We komen daarom steeds zelf ter plaatse om ons een goed idee te kunnen vormen van de huidige situatie. We analyseren het veld en bekijken de opbouw van het terrein. We beoordelen de eventueel aanwezige technische installaties (zoals beregening en drainage) en het machinepark. We kijken daarbij ook naar je medewerkers en hun manier van werken.

Tot de mogelijke analyses en onderzoeken behoren onder andere : onderzoek naar de compactatie van de ondergrond, niveaumetingen, drainageonderzoek, chemische, microbiologische en nematodenanalyses, granulometrisch onderzoek.

STAP 3 Het ontwerp

Op basis van de informatie die we in stap 1 en 2 vergaard hebben, maken we een ontwerp.

In de ontwerpfase ontwikkelen we één of meerdere scenario’s voor jouw infrastructuur. Uit onze basisconcepten kiezen we vervolgens samen de oplossing die het best bij je past.

Onze adviseurs helpen je tijdens deze fase ook bij de keuze van materialen, grondstoffen, zaden en technische installaties. Ze zijn daarbij voortdurend op zoek naar de beste oplossingen voor jouw unieke situatie.

STAP 4 De bouw

De uitvoering van de werken gebeurt steeds in eigen beheer.

Natuurgrasvelden, hybride sportvelden, … De Ceuster N.V. bouwt alle soorten sportvelden volgens jouw vereisten.

Afhankelijk van het gekozen veldtype dienen er andere werken te worden uitgevoerd. Bij de aanleg van een nieuw natuurgrasveld gaat het bijvoorbeeld om : voorbereidende werkzaamheden (opruimen van vegetatie, frezen, ploegen, …), nivelleren, draineren, bodemverbetering, opbrengen en inwerken van verschralingszand, zaaiklaar leggen en inzaaien met een specifiek sportgrasmengsel.

Onze projectleiders zorgen voor de werfvoorbereiding, planning en opvolging. Op de juiste momenten betrekken ze jou bij het project.

De medewerkers die jouw project uitvoeren zijn allemaal vakmensen, met kennis van zaken. Ze hebben de vaardigheden om met de gespecialiseerde machines te werken, en kennen ieder product door en door. Zo weten ze zelfs de meest uitdagende situaties te beheersen.

De Ceuster heeft daarnaast een uitgebreid netwerk van leveranciers en onderaannemers, die onze spelregels kennen en dezelfde kwaliteit bieden. Zo ben je altijd verzekerd van een topresultaat.

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw project?

Vraag hier uw project aan.

Copyright © 2020 De Ceuster nv nv All rights reserved